Almanya Gezi Rehberi

Alman İmparatorluğu Ve Osmanlı İmparatorluğu

Alman İmparatorluğu Ve Osmanlı İmparatorluğu

Türkler ile Almanlar arasındaki etkileşimin önemli noktaları Alman ve Osmanlı İmparatorlukları dönemlerinde yüksek seviyede olmuştur. 2. Reich ya da 2. İmparatorluk yani 1870’ li yıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ile siyasi bir yakınlaşma oluşmaya başlamış ve 19. Yüzyıl sonuyla, 20. Yüzyıl başlarında bu birliktelik güçlenerek devam etmiştir. 1. Dünya Savaşı’ nın sona ermesiyle ortadan kalkan iki imparatorluk olan Almanya ve Osmanlı, sonrasında da Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, yakın siyasi ve ekonomik ilişkileri devam ettirmiştir. Bu yaklaşım, misafir işçi alımı sırasında çalışkan ve aynı zamanda uyum konusunda sorun oluşturmayan Türk nüfusun en fazla tercih edilen etnisite olmasına da sebep olmuştur. Günümüzde 83 milyonluk Almanya nüfusunun yaklaşık 2 milyonunu Türk göçmenler oluşturuyor. Böylesi bir nüfusun ülke ekonomisine, bilime ve kültüre onlarca yıldır sağladığı katkı, iki ülke toplumunun birbirine zorunlu bir yaklaşmasına da neden oluyor. Zaman zaman yaşanan siyasi gerilimler ve ırksal çatışmalar, bu yakınlaşmanın giderek daha güçlü bir yapıya kavuşmasına engel olamıyor. Tarihsel siyasi ve ekonomik yakınlığın, böylesi etkilerle daha güçlü kılınması, ülkemizde Almanya’ ya karşı diğer tüm ülkelere göre farklı ve olumlu bir bakış açısının da her zaman olmasına sebep oluyor.