Almanya Gezi Rehberi

Almanya’nın Dini İnançları

Almanya’ nın Dini İnançları

Almanya’nın resmi bir dini Hristiyanlıktır. Hristiyanlık ülkede toplum içerisinde en yaygın görülen dinidir. Ülkedeki Hristiyanlık yüksek oranda Protestan’dan oluşurken,  Katolik sayısı da azımsanmayacak kadar yüksektir. Ülkenin resmi dini Hıristiyanlıktır ve nüfusun büyük bir oranı bu dini inanca bağlıdır. Bununla birlikte özellikle göçmen stratejisi nedeniyle, yoğun bir Müslüman oluşmuştur. Yanı sıra Yahudilikte ülkede bulunan diğer dini gruplardan biridir. Din dünyanın pek çok diğer bölgelerine göre, Almanya’ da herhangi bir sorun teşkil etmeyen ve dinsel özgürlüğün yüksek olduğu ülkelerden biridir. 15. Yüzyılda Protestanlığın kurucusu olan Alman Martin Luther, tüm kuzey Avrupa’ yı ve sonradan dünya genelini etkileyen bir mezhebin oluşmasına neden olmuştur. Bu durum aynı zamanda Almanya’ da Protestan nüfusun yoğun olmasına da sebeptir.

Almanya’da Hristiyanlık nüfusun 55.1% gibi bir kısmını oluşturmaktadır. Hristiyanlık inancına sahip Almanların 27.2% kısmını Katolikler, 24.9% kısmını ise Protestanlar oluşturmaktadır. Almanya’daki en yaygın ikinci din ise İslamiyet’tir. İslam dini ülke nüfusunun 5.2% gibi bir kısmını oluşturmaktadır. İslamiyet’in Almanya’daki bu etkisinin altında özellikle Türkiye başta olmak üzere Müslüman ülkelerden gelen misafir işçiler yatmaktadır. 0.25% oranıyla Budizm ve Yahudilik inancına sahip kişiler bulunmaktadır. Toplumun 0.1% kısmı Hinduizm, diğer dinler için 0.05% oranında bir inanış söz konusudur. Alman nüfusunun 38.85 gibi önemli bir bölümü ise dini inanca sahip olmadığı belirtilmektedir.