Almanya Gezi Rehberi

Almanya’nın Tarihi

Almanya’ nın Tarihi

Almanya’nın tarihi oldukça eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Almanya tarihi için yapılan araştırmalarda Cermen ırkının geçmişinin milattan öncesine kadar uzandığı tespit edilmiştir. Avrupa kıtasının en kuzeyindeki ilk Cermenlerin yaklaşık olarak Milattan önce 3 veya 4 Bin civarında ortaya çıktığı teorisi bulunmaktadır. Bu tarihlerde kabileler durumunda olan Cermenler, tüm çevredeki diğer ırklar ve kabilelerle savaşlar veya ticaret yoluyla sürekli olarak etkileşime girdiler. Bu durum Akdeniz’ e kadar uzanan bir coğrafya da görülmelerine sebep oldu. Roma İmparatorluğu döneminde, Roma Cermenlerle sürekli ve yoğun bir savaş halindeydi. Bu savaşlar Cermenlerin savaşmayı ve taktiksel olarak üstünlük kurmay da öğrenmesine yol açtı. Ortaçağa gelindiğinde Avrupa’ da pek çok bölünmüş krallık, yönetim bölgeleri ve şehir devletleri bulunuyordu.

Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu adı altında Şarlman tarafından birleştirilen ve köklü bir imparatorluğun temelinin atıldığı bir birleşik imparatorluk oluştu. Sonraki dönemde üç ayrı bölgeye bölünen bu İmparatorluk, dünya tarihini en güçlü şekilde etkilemiş Habsburg hanedanıyla Orta Avrupa’ nın en etkili bölümlerinden biri haline dönüştü. Sonraki dönemde Bu bölgede yaşanan parçalanmalar, Prusya ile Fransa ve Avusturya arasında yaşanan savaşlar nedeniyle, bir türlü birlik oluşmuyordu. Nihayetinde 1871 yılında Prusya Krallığının önderliğinde ve 1. Wilhelm’ in önderliğinde, Danimarka’ dan alınan bazı bölgeler ve Avusturya dışında geniş bir birlik kurulabildi.  Almanya’nın tarihi Cerman kabilileri, Roma Cermen İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Weimar Cumhuriyeti, Üçüncü İmparatorluk ve demokrasi olarak dönemlere ayrıştırılmalıdır. Eğer Almanya gezisi düzenlemek istiyorsanız bu tarihi dönemler hakkında bilginiz olması nerede neyi ve neden görmeniz gerektiğine dair fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.