Bahamalar Gezi Rehberi

Bahamalar’da Dini İnanç

Bahamalar’da Dini İnanç 

Bahamalar takımadası; dini inanç konusunda birçok Avrupa ülkesiyle benzerlikler göstermektedir. Bu coğrafyada en yaygın olan dini inancın Protestan Hristiyanlık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, Protestan halkın yüzde 35’lik kısmı Baptist olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra, yüzde 15’lik kısmı ise Anglikan olarak dikkat çekmektedir. Halkın geri kalan kısmı ise daha küçük kiliselere bağlıdır. Ülkede Protestanlar haricinde yüzde 14 oranında Katolik halk yaşamaktadır. 

Bahamalar’da ülkenin yüzde 91’lik kısmı bir dini inancının olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca, yine ülkenin çok büyük bir kesimi dini hizmetlere katılmaktadır. Bunun yanı sıra, ülkede Protestan mezheplerinin sayısının farklı olduğunu söyleyebiliriz. Metodizm, Pentekostalizm, Adventizm, Baptist kiliseleri, Anglikanizm gibi farklı mezhepler bulunmaktadır. 

Bahamalar anayasası; ülkede dini özgürlüğün korunması noktasında gereken önlemleri almaktadır. İnsanların dinini rahatça yaşaması noktasında yasa ve politika geliştirmektedir. Dini özgürlüğe saygı gösterilmesi bakımından Avrupa’nın birçok ülkesinden daha iyi konumdadır. Bahama anayasası; kişinin seçmiş olduğu dini uygulama hakkını garanti etmektedir. İnsanların dinlerini seçmesi ve yaşaması noktasında yapılan ihlallere yasal olarak kesinlikle izin verilmemektedir. Toplumsal istismar ve ayrımcılık yasaklanmaktadır. 

Daha önce de söylediğimiz gibi Bahamalar topraklarında Hristiyanlık son derece yaygındır. Bu bağlamda, Hristiyan mirası ve Hristiyan temalarına kamusal ve politik söylemlerde atıfta bulunulmaktadır. Noel başta olmak üzere İyi Cuma ve Paskalya Pazartesi gibi önemli dini günleri takip etmektedir. Devlet okullarında dini konulara yer verilmektedir. Öğrenciler; sertifika sınavlarında dini konulardan sorumlu olurlar.