Bebek Sağlığı

Bebeklerde Havale

Yüksek ateşe bağlı olarak bazen bebek ve çocuklarda beyin hücreleri anormal aktiviteler gösterir. Ardından bedende istem dışı kasılmalar meydana gelir. Bu durum bebeğin ya da çocuğun havale geçirdiğini gösterir. Havale sırasında genellikle bebekler şuurlarını kaybedip, kollarını ve bacaklarını kasarlar. Hemen ardından da yine kollarda, bacak ve yüze ritmik kasılma oluşur. Kısa sürede bunlar ortadan yok olur. Yüksek ateşe bağlı havale daha çok altı aylık ve beş yaşın arasında bulunan çocuklarda görülür. Fakat havale nöbetleri her zaman yüksek ateşe bağlı olmaz.

Bebeklerde merkezi sinir sistemi henüz tam gelişmemiştir. Bu yüzden bir takım hareketleri rahat yapamazlar, bir takım ilkel refleksler halen durur. Bu yüzden en ufak bir gürültüye ve sese irkilerek cevap verirler. Ayrıca kasılmalar olur. Mesela havale geçirdiğinde kasılabilir. Yeni doğduğu dönemde. Bu durumlar geçici olmakla birlikte havale durumları kalıcı sorunlara yol açabilir. Bebeklerin sinir sistemi tam olgunlaştıkça kasılma oranları azalmaktadır