Sanat Tarihi

Rönesans dönemi ve Rönesans mimarisi

Rönesans: İtalya da doğmuş bir tanımdır, yeniden doğuş anlamına gelir. Bu doğuş Yunan ve Roma kültürlerinin yeniden canlanmasını anlatır.

 • Rönesans’ı hazırlayan sebepler: Avrupa’da kültür ve sanat etkinliklerini destekleyen bilim adamlarının ortaya çıkması
 • Okullarda yunan ve Roma’ya ait edebiyat bilim ve sanat eserlerinin okutulması
 • Coğrafi keşifler sonucu, yeni buluşların ortaya çıkış
 • Hümanist düşüncelerin ortaya çıkması

Rönesans dönemi: 14. YY da ortaya çıkmış 17. Yy a kadar etkisini göstermiştir. İtalya’nın Floransa şehrinde ortaya çıkmıştır. Yetişen en önemli sanatçıları; Dante, Brunelleshi, Ghiberti, Donatello, Leonarda ve Michelengelo

Rönesans döneminde ortaya çıkan yenilikler;

 • Bu dönemde orta çağ avrupasındaki kilise zihniyeti gücünü kaybetmiştir.
 • Buna bağlı olarak sanat dinsel etkiden kurtulmuştur.
 • Mimaride sivil yapılar önem kazanmıştır. Heykelde kral ve kral ailesi
 • Resimde daha çok portre ve güncel konular vurgulanmıştır.
 • Rönesans sanatını 3 döneme ayrılır. 1- Portro Rönesans (Erken R. 14. YY) 2- Olgun Rönesans (16 yy) 3- Geç Rönesans (16 Yüzyıl ortasından 17. Yüzyıla kadar)

Rönesans mimarisinin genel özellikleri:

 • Sivil mimari ön plana çıkar ve dini mimari yapımına devam edilir
 • Yunan ve roma yapılarında gördüğümüz mimari öğeler yeni bir yorumla karşımıza çıkar
 • Malzeme olarak yapılarda taş ve mermer kullanılır
 • Dini mimariye baktığımızda Gotik dönemdeki mimari tarzın tamamen değiştiğini görürüz.

Rönesans ve gotik dönem mimarisinin en belirgin farklılığı yapılarda Rönesans döneminde daha sade dış cepheler, gotik dönem mimarisinde ise daha çok girinti ve çıkıntı kullanılmasıdır.

Rönesans mimarisi dini mimari özellikleri:

 • Sivri kemerler yerini yuvarlak kemerlere bırakır
 • Sivri tonozlar yerini beşik tonozlara bırakır
 • Yapılar daha alçaktır (otikte yüksektir)
 • Merkezi plan görülür (gotikte bazilikal)
 • Cephelerdeki hareketlilik yerini sadeliğe bırakmıştır
 • Cephelerde heykel ve kabartmalara rastlanmaz

Rönesans mimarisi sivil mimarinin genel özellikleri

 • Sivil mimari dini mimarinin önüne geçmiştir
 • Sivil mimaride cephe enine doğru genişlemiştir
 • Yapılarda geometri ve düzen görülür
 • Plan olarak çoğunlukla kare ve dikdörtgen plan özellikleri kullanılır

Bir yorum yazın