Tayland Gezi Rehberi

Tayland Hinduizm İnanışı

Tayland Hinduizm İnanışı

Tayland ve Hindistan’ın çok uzun yıllardan yana kültürel etkileşimde olmasının yanı sıra Budizm’in de Hindistan’da doğmuş olmasından mütevellit Hinduizm’in de Tayland’da önemli bir yeri bulunmaktadır. Tayland tarihinin önemli bir kısmını kaplayan Khmer İmparatorluğu’nun Budizm’den önce Hinduizm dinini benimsemiş olmasından dolayı bu din çok olmasa da bazı Taylandlılar tarafından kabul görmektedir. 

Hinduizm inancına göre evren de dahil olmak üzere her şeyin sürekli olarak yok olduğuna ve ardından tekrar doğduğuna inanılmaktadır. İbadet etmek ve adak adamanın yanı sıra ölüleri yakmak ve kast sistemine sorgusuz sualsiz riayet etmek; Hinduizm dininin temel prensipleri arasında bulunmaktadır. Buna ek olarak, Hinduizm; çok tanrılı bir dindir. Ancak, Brahma, Shiva ve Vishnu; tek ve sonsuz mutlak güç olan Brahman’ın farklı özelliklerinin tek bir anlamda resmedilmesi olarak bilinmektedir