Tayland Gezi Rehberi

Tayland Kısa Tarihi

Tayland Kısa Tarihi 

Tayland’ın geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalarda 40 bin yıl öncesine dayanan mağara ve çizimler bulunmuştur. Türkiye için Osmanlı İmparatorluğu nasıl önemliyse Tayland için de Khmer İmparatorluğu bir o kadar önem taşımaktadır. Çünkü, günümüz Tayland kültürü ve inançlarının temeli bu imparatorluğun hüküm sürdüğü yıllarda atılmıştır. Hem Tayland’a hem de komşu ülkelere yüzyıllar boyunca hükmeden Khmer İmparatorluğu’nun Tayland açısından önemi son derece fazladır. Bunun yanı sıra, ülkenin Hindistan’a yakın olmasından dolayı Khmer İmparatorluğu’nun sosyokültürel açıdan etkilenmesini sağlamıştır. Bu sebeplerden dolayı, Tayland coğrafyasında Budizm yayılmıştır. 

Khmer Devleti’nin 15.yy’a doğru zayıflamasıyla beraber Tayland toprakları üzerinde Lanna, Lan Xang, Ayutthaya gibi devletler kurulmuştur. Bu devletlerden bazıları prenslik olmakla beraber aralarındaki rekabetten dolayı birtakım savaşlar yaşanmıştır. Sonuç olarak, Ayutthaya Krallığı; diğer devletleri geride bırakarak topraklara hakim olmuştur. Aynı zamanda, bu dönemlerde coğrafi keşifler yapılmıştır. Asya topraklarına gelen Portekizliler, Hollandalılar ve İngilizlerle bu sebepten dolayı ilişkiler kurulmaya başlanmıştır. Tayland; sömürgeleşmemesini sağlayacak türden bir denge politikası izlemiştir. Avrupalı devletlerle kurulan bu güzel ilişkinin meyvelerini halen daha yiyen Tayland; 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı’na katılmıştır. Galip devletler arasına adını yazdıran ülke; 1939 yılında isim değişikliğine uğramıştır. O tarihe kadar Siyam olarak bilinen Tayland’ın adı günümüzdeki halini almıştır. Ancak, Tayland; 1900’lü yıllarda kendi iç sorunlarıyla mücadele etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak 20.yy sonlarına kadar devam eden süreçte askeri müdahaleler yüzünden hem ülke yönetimi hem de yerel halk olumsuz etkilenmiştir. Tayland; anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Ülkede kralın görevi ve yetkisi; anayasa ile kısıtlanmıştır.