Tüp Bebek

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda durdurulur

Anne adayının uyarılan yumurtalarının istenilen cevabı vermemesi

 

Tüp bebek tedavi yöntemlerine başvuran çiftlerin normal yollardan gebelik elde edememesine neden olan sorunların tespit edilmesi ve uygun tedavi şeklinin belirlenmesi ile tedavi süreci başlamaktadır. 

 

Ancak tüm bu prosedürün dışında çiftler için doğru tedavi aşamalarına rağmen bazı durumlar süreci olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle anne adayının yumurtalıklarının uyarılması amacı ile uygulanan birtakım ilaçlara karşılık olarak gelişim göstermesi beklenir. Fakat bazı vakalarda yumurtalıkların büyümesi yani istenilen olgunluğa erişememesi halinde tüp bebek tedavisi durdurulmaktadır. Bu gibi durumlarda tedavi iptal edilirken, yeni bir tedaviye başlanması planlamaktadır.

 

Bazı hastalarda yumurtalıkların istenilen olgunluğa erişmesi daha güç olmaktadır. Yumurtaların uyarılmasından sonra yumurtaların toplanma aşamasında foliküllerin olgunlaştığı saptansa bile içlerinde kaliteli yumurta temin edilememektedir. Bu durum genellikle yumurtaların normalden daha erken dönemde yani yumurta toplama işleminden önce gerçekleşmiş olmasından kaynaklanır. 

 

Tüp bebek tedavilerinde istenmeyen bu durum daha çok ileri yaş hasta grubunda yumurta rezevlerinin azalmasına bağlı olarak meydana gelmektedir. Nadir olarak karşılaşılan bu durum boş folikül sendromu olarak adlandırılır. Toplanan foliküllerin içerisinde yumurta olmaması tedavilerin %1’inde karşılaşılmaktadır. Ayrıca toplanan foliküllerden elde edilen yumurtalar döllenme aşamasında sorun yaratabilmektedir. Bu durum hastaların %2 ile %5’inde anormal yapıya sahip sperm veya yumurta hücresinden dolayı kaynaklanmaktadır.

 

Baba adayında sperm bulunamaması

 

Erkekten kaynaklanan kısırlık nedenleri arasında sperm kalitesi, sayısı ve hareketliliğini yetersiz olması yer almaktadır. Bu gibi durumlarda başarılı bir şekilde tedavi imkanı olsa da, baba adayının menisinde hiç sperm hücresinin olmaması azospermi olarak adlandırılan cerrahi bir müdahale gerektiren bir sorundur. Sperm üretimini gerçekleştiren testislere yapılan cerrahi müdahale ile sperm hücreleri elde edilmektedir. Ancak bazı baba adaylarına yapılan cerrahi müdahale sonucunda hiç sperm bulunamayabilir. Bu gibi durumlarda anne adayına yumurta toplama işlemi yapılmadan tedavi durdurulur.

 

Anormal embriyo gelişimi

 

Preimplantasyon genetik tanı uygulanan fakat normal bir gelişim göstermeyen embriyoların saptanması halinde, embriyo transferi yapılmamaktadır. Preimplantasyon (PGD) analizleri sonuçlarının olumlu çıksa bile, HLA yani hücreler arası yapısal uyumun olmaması halinde embriyo transfer işlemi yapılmamaktadır.

 

Anne adayından kaynaklanan çeşitli durumlarda tüp bebek tedavisi durdurulur

 

Tüp bebek tedavisini yürüten uzman doktorun anne adayını yumurtalıklarından istenilen cevabı alamaması ya da tedavinin durdurulması gerektiği düşüncesine varmış ise, tedavi aşaması iptal edilir. Tedavi için gereken kriterlerin değerlendirilmesinin ardından ve hastadan gelen cevaplara göre yeni bir tedavi şekli belirlenmektedir. Ancak beslenme alışkanlıkları, doğru ilaç dozajı, kan hormonlarının seviyeleri, ultrason muayeneleri ve en önemlisi anne adayının yaşına paralel olarak yumurta rezevlerinin kalitesi göz önünde bulundurulmaktadır. Bu faktörlerin yeterli olmaması halinde tüp bebek tedavi yöntemleri durdurulur ya da iptal edilir.

 

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)

 

Yumurtalıklardan istenilen cevabın alınmamasının nedenleri arasında uyarıcı ilaçların yeterli doz ayarının yapılmaması yer almaktadır. Bu durum özellikle 35 yaşın üzerindeki hastalarda sıklıkla görülmektedir. Yumurtalıkların yetersiz cevabı nedeni ile iptal edilen tedavi, daha sonraki denemeler için farklı yöntemlerin uygulanmasını ve daha iyi yanıtların alınmasını sağlamaktadır. Fakat bu durumun tam tersi olarak yumurtalıkların ilaçlara aşırı cevap vermesi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) gibi ciddi bir komplikasyon riskine neden olarak tedavinin durdurulması gerekmektedir. Yeni bir tedaviye başlamadan önce mutlaka OHSS tedavisinin yapılması gerekir.

 

Bir yorum yazın