Tüp Bebek

Tüp bebek tedavisinde embriyo dondurma işlemi

Embriyo dondurma işlemi nedir?

 

Tüp bebek tedavi aşamalarında anne ve baba adayından elde edilen üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında bir araya getirilmesi sonucu meydana gelen embriyolar arasından gebelik için en uygun olanının seçilmesi ile anne adayının rahmine transfer edilerek, tüp bebek tedavi aşamaları tamamlanmaktadır. 

 

Fakat döllenme aşamasında birden fazla kaliteli embriyo varsa bunların imha edilmesi yerine ilerleyen dönemlerde tekrar kullanılmak üzere dondurularak saklanmaktadır. Tedavinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ya da çiftlerin tekrar çocuk sahibi olma isteği ile tekrar tedavi aşamalarına gerek duyulmadan dondurulmuş embriyolar çözülerek kullanılabilmektedir. 

 

Günümüzde vitrifikasyon yöntemi ile embriyoların kalitesi bozulmadan hızlı bir şekilde dondurulmakta ve çözülmektedir. Böylece mevcut gebelik şansı uzun bir süre korunabilmektedir.

 

Embriyo dondurma işlemi hangi durumlarda yapılmaktadır?

  • Embriyo transferinden sonra geriye kalan kaliteli embriyolar tekrar kullanılmak üzere her koşulda saklanabilmektedir.
  • Özellikle yumurtalıkların uyarılması amacı ile uygulanan ilaçlara karşı OHSS riski olan hastalar için tekrar bu risk ile karşılaşmaması için embriyo dondurma işlemi yapılmaktadır.
  • Endometrium tabakasının yeteri kadar gelişemediği durumlarda,
  • Rahim içi odaklı tıbbi zorunluluk nedeni ile cerrahi operasyon gereken durumlarda,
  • Kanser hastalarının radyoterapi ve kemoterapi tedavisi öncesinde doğurganlık şansının korunabilmesi amacı ile embriyo dondurma işlemi yapılmaktadır.

Dondurulan embriyoların saklanma süresi nedir?

 

Yapılan araştırmalara göre dondurulan embriyoların 10-15 sene sonra çözülmesinin ardından gebelik şansının devam ettiği kanıtlanmıştır. Fakat ülkemizde bu süre, yasalar tarafından 5 yılla sınırlandırılmıştır.

 

Embriyo dondurma işlemi nasıl yapılır ve çözülür?

 

Laboratuvar ortamında bir araya getiren üreme hücrelerinin döllenme aşaması takip edilir. Meydana gelen embriyoların gelişimleri incelenerek, aralarından gebelik için en uygun kaliteye sahip olanların belirlenmesi ile anne adayını rahmine transfer edilir. Geriye kalan kaliteli embriyolar ise özel koruyucu sıvılar içerisinde cam tüplerin içerisine konulur ve vitrifikasyon yöntemi ile hızlı bir şekilde dondurularak, -196 derecedeki sıvı nitrojen içeren tanklarda muhafaza edilir.

 

Dondurulmuş embriyolar kullanılmak üzere muhafaza edildiği tanklardan çıkartıldıktan sonra çözülür ve özel kültür ortamına alınır. Daha sonraki aşamalar ise, tüp bebek tedavi prosedürü kapsamında gerçekleştirilir.

 

Dondurulan embriyoların çözülmesi ile elde edilen canlılık oranı nedir?

 

Günümüzde vitrifikasyon yöntemi ile dondurulan embriyoların çözülmesinden sonraki canlılık oranı yaklaşık %80 ve %90’dır. Bu oranlar tüp bebek tedavisini başarılı bir şekilde sonuçlanması için yeterli olmaktadır.

 

Dondurulmuş embriyo ile elde edilen gebeliklerde komplikasyon riski nedir?

 

Dondurulmuş embriyolar ile edilen gebeliklerde karşılaşılabilecek gebelik komplikasyonları klasik tüp bebek tedavilerinden farklı bir risk tablosu içermemektedir.

 

Dondurulmuş embriyo transferinden ne zaman sonra gebelik testinin yapılması gerekir?

 

Klasik tüp bebek uygulamasında olduğu gibi embriyo transferinden 12 gün sonra yapılan gebelik testi ile tedavinin sonuçları öğrenilebilmektedir.

 

Dondurulmuş embriyo ile dünyaya gelen bebeklerde herhangi bir sağlık sorunu olabilir mi?

 

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda ve tedavilerde dondurulmuş çözülmüş embriyoların transferi ile dünyaya gelen bebeklerde ekstra bir anomali durumu saptanamamıştır. Normal gebeliklerde olduğu gibi doğuştan gelen herhangi bir sağlık sorunu aynı düzeyde görülmektedir. Kısacası dondurulmuş embriyolar ile dünyaya gelen bebeklerde işleme bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunu bulunmamaktadır.

 

Bir yorum yazın