Tüp Bebek

Tüp bebek tedavisinin yan etkileri ve zararları

Tüp bebek komplikasyonları;

Tüp bebek tedavisi ve tıpta uygulanan her tedavide öncelikli beklenti fayda ve hastalığın iyileştirilmesidir. Fakat küçük ihtimalle de olsa uygulanan birçok tedavinin veya alınan ilaçların yan tesirleri, zararları, beklenmeyen kötü sürprizlerle sonuçlanması da mümkündür. Yan etkisi olmayan tedavi veya ilaç yok denecek kadar azdır. Tüp bebek tedavisi günümüzde çocuk sahibi olamayan anne adayları için mucizevi bir tıp tedavisidir. Nadiren de olsa tüp bebek tedavisinin de riskleri bulunmaktadır.

Tüp bebek tedavisinin yan etkilerinin ve ciddiyet dereceleri;

Tedavide başarısızlık; Yüz güldürücü olmayan ve en sık rastlanan durumdur.

Ovaryan Hiper Stimulasyon Sendromu (OHSS); Anne adayında yumurta oluşumunu sağlamak için verilen ilaçların yumurtalıkta beklenenden fazla miktarda yumurta oluşumu sağlaması kisitlere neden olmasından dolayı rastlanan durumdur. Ciddi bir tüp bebek tedavisinde oluşum ihtimali %3-5 oranındayken, hafif bir tüp bebek tedavisinde bu oran çok daha yüksektir. OHSS yalnızca tüp bebek tedavisinde oluşan bir durum değildir, klomen tedavisi, aşılama ve yumurtlama tedavisinde dahi OHSS ile karşılaşılabilir.

– Çoğul gebelikler (ikiz, üçüz veya dördüz); Tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik istenmeyen durumdur. Anne karnında bebek sayısındaki artış, düşük riskini artırdığı gibi canlı doğma oranının da bebekler arasında paylaşılmasına sebep olarak canlı doğum şansını düşürür. Çok sayıda embriyo transferi yapılması çoğul gebelik riskini artırır. Amerika ve İngiltere’de yapılan istatistiklerde tüp bebek tedavilerinde anne adaylarında görülen ikiz gebelik %20,35, üçüz gebelik %2-7 oranındadır. Ülkemizde bu riski engellemek için transfer işleminde fazla sayıda embriyo transferinden kaçınılmaktadır. Tüp bebek tedavisine tamamen uygun anne adaylarına sadece tek bir embriyo transfer edilmektedir

Over torsiyonu (Yumurtaların dönerek burkulması); Bu yan etkiye tüp bebek tedavilerinde nadiren rastlanmaktadır. Özellikle OHSS bulgusu olan hastalarda bu yan etkiye rastlama olasılığı yüksektir. OHSS bulgusuna rastlanmayan anne adaylarında yaklaşık binde bir oranda görülmektedir.

Kanama; Vajinal kanamalar yumurta toplama esnasında meydana gelmektedir. Sıklıkla tampon yerleştirilerek kusa sürede durdurulabilir

Enfeksiyon; Rahim ve yumurtalıklarla ilgili plan palvik enfeksiyon, nadiren de olsa yumurta toplama işlemine bağlı olarak meydana gelebilir. Antibyotik tedavisi ile enfeksiyon ortadan kalkar

Karın organlarının yaralanması; Yumurta toplama esnasında rahime yakın damarlarda, idrar torbası ve bağırsaklarda yaralanmalar oluşabilir. Bu komplikasyon binde bir veya daha az oranda görülmektedir

Tüp bebek tedavisinde oluşabilecek diğer problemler;

Gelişemeyen yumurtalar; istenen sayıda yumurta gelişmesi ilaç tedavisi ile sağlanamayabilir

Toplanan yumurtaların yetersizliği; Ultrasonda görüntülenen folikülleden gereken yumurta sayısı elde edilemeyebilir

Döllenmenin oluşamaması; Toplanan yumurtalarda döllenme oluşumuna engel olacak durumlar olabilir

İmplantasyon başarısızlığı; Embriyonun anne adayı rahmine tutunamaması

Bu problemler tedavide negatif sonuç almaya veya tedavinin iptaline karar verilmesine sebep olmaktadır. İkinci bir tüp bebek tedavisi için ilaç protokolleri veya farklı aşamalar değiştirilebilir

Tüp bebek ve kısırlık ilaçları zararlı mı?

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar günümüze kadar kanser veya benzeri ciddi bir rahatsızlığa sebep olmamıştır. İlaçlara bağlı olarak OHSS gibi geçici komplikasyonlar ve yukarıda açıkladığımız çeşitli yan etkiler ve ilaçların uygulandığı cilt bölgelerinde geçici kızarıklıklar meydana gelebilir

Tüp bebek tedavisi yumurtalıklara zararlı mı?

Tüp bebek detavisinde anne adayının aldığı ilaçlar yumurtalık kapasitesini azaltmaz. Yumurtalık kapasitesi anne adayının yaşı ilerledikçe azalır ve tüp bebek tedavisiyle bir ilgisi yoktur.

Birçok anne adayının merak konusu olan tüp bebek tedavisinin erken menopoza sebep verip vermediği konusu ise erken menopoza sebep olmadığı şeklinde saptanmıştır. Menopoz da aynı şekilde anne adayının yaşının ilerlemesine bağlıdır.