Tüp Bebek

Tüp bebekte kaç embriyo transfer edilir

Tüp bebek, kadın ve erkeğin üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmeye maruz bırakılması ve elde edilen embriyonun anne adayının rahmine yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilen yardımcı üreme yöntemidir.

 

Tüp bebek tedavi yöntemlerinde embriyo sayısı ve kalitesi gebelik sürecini etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle birden fazla embriyo transferi, çoğul gebelik riskini arttırmaktadır. 

 

Bu nedenle çoğul gebeliğin engellenmesi amacı ile embriyo transfer sayısında yasal olarak sınırlandırma getirilmiştir. 6 Mart 2010 tarihinde çıkartılan yönetmenliğe göre yardımcı üreme yöntemlerinde kaç embriyo transfer edilmesi gerektiği konusundaki sınırlandırma aşağıdaki gibi olmaktadır:

  • Anne adayının 35 yaşın altında olması halinde birinci ve ikinci tüp bebek tedavilerinde bir adet embriyo transferi yapılabilmektedir. Ancak üçüncü ve daha sonraki denemeler için bu sayı iki embriyo ile sınırlandırılmıştır.
  • 35 yaş ve üzeri anne adayları için en fazla iki embriyo transferi yapılmaktadır.
  • Genel olarak tüp bebek tedavilerinde çoğul gebelik riskini engellemek amacı ile üç ve daha fazla sayıda embriyo transferinin yapılmasına yasalar tarafından izin verilmemektedir.

Embriyo sayısı neden sınırlandırılmıştır?

Tüp bebek tedavi yöntemleri çiftlerin doğal yollardan çocuk sahibi olmasını engelleyen birçok faktör doğrultusunda uygulanan alternatif bir tedavi seçeneğidir. Fakat tedavi sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve başarılı sonuçların elde edilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekir. Embriyo sayısı da, bu süreci destekleyerek çoğul gebeliklerin neden olduğu risklerin önlenmesi amacı ile yasal olarak sınırlandırılmıştır.

 

Tüp bebek tedavi yöntemlerinde birden fazla embriyonun transfer edilmesi, hamilelik şansını arttırmaktadır. Ancak bu artışla beraber çoğul gebelik riski de ortaya çıkmaktadır. İkiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerde ortaya çıkabilecek komplikasyon ihtimali artarak, anne adayının sağlığı ve bebeklerin gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca erken doğum ve bebek ölümü gibi tehlike içeren unsurlar söz konusu olmaktadır. 

 

Bu nedenle anne adayının sağlıklı bir şekilde gebelik sürecini geçirmesi ve bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişim göstererek, dünyaya gelmesi amacı ile embriyo sayısı sınırlandırılmıştır. Fakat çoğul gebelik riskinin önlenmesinin yanında, tedavide birden fazla kaliteli embriyonun dondurularak saklanması ve gerekli durumlarda tekrar çözülerek kullanılması yönünde, uygun bir seçenek sunulmuştur.

Embriyo dondurma işlemi için gereken prosedür nedir?

2010 yılında çıkan yönetmenliğe göre birden fazla kaliteli embriyonun elde edilmesi halinde sonraki tedaviler için tekrar kullanılmak üzere dondurularak saklanabileceği belirtilmiştir. Embriyo dondurma işlemi, çiftlerin isteği doğrultusunda en fazla beş yıl süre ile aynı kalitede saklanabilmektedir. Ancak beş yıldan daha uzun süre saklanabilmesi için çiftlerin sağlık bakanlığından izin alması ve embriyonun saklanma süresinin devam etmesi için her yıl dilekçe vermesi gerekmektedir. Embriyo dondurma işlemi tedavi aşamasında elde edilen birden fazla embriyonun özel laboratuvar koşulları altında vitrifikasyon yöntemi ile hızlı bir şekilde dondurulmasının ardında sıvı nitrojen tankları içerisinde güvenle saklanabilmektedir.

 

Bir yorum yazın